Sign Up

Sign up to our social GMP Questions and Answers Engine to ask and answer questions, and connect with other professionals.

Sign In

Login to our social GMP Questions and Answers Engine to ask and answer questions and connect with other professionals.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.


You must login to ask question.

Su Arıtma Cihazlarında NSF Onayının Önemi Nedir?

NSF Sertifikası Nedir?

Su, gıda, çevre ve tüketici ürünlerinin sağlık, hijyen ve temizlik standartlarının belirlenmesi, test edilmesi ve sertifikalandırılmasından sorumlu en yüksek bağımsız uluslararası otorite haline gelmiştir. NSF belgesi, kullanıcılara ve gıda müfettişlerine, kullanılan temizlik kimyasallarının gıda güvenliği için uygun olduğunu garanti eder. Bu sertifikalar tüketici kullanımı içindir ve su içerisinde klor içermediğini, hoş olmayan kokuların ve tatların ortadan kaldırıldığını, sağlıklı ve temiz suyun kansere ve diğer hastalıklara neden olan kimyasallardan arındırılmış olduğu anlamına gelir.

Bu ürünler güvenilir NSF sertifikalarına sahip olduğundan, dünya çapındaki tüm yetkili otoriteler tarafından onaylanmıştır. Kısaca NSF sertifikası, su arıtma ekipmanlarında kullanılan tüm parça ve hammaddelerin insan sağlığına zarar verecek unsurları barındırmadığı anlamına gelir. Bu belge, ürünün güvenilirliği için gereklidir.

NSF Onaylı Filtre Nedir?

Uluslararası anlamda su arıtma cihazlarını kullanmak mümkündür manasına gelen bir belgedir. Su artıma cihazları içerisinde bulunan, filtrelerin yeterince temizlediğini ve sağlığa zarar vermediği gerekçesiyle tüketilebileceğinin belgesidir. Başta insan sağlığı dâhil olmak üzere canlı sağlığına ve ekosisteme verilmiş olan değer, giderek artmış durumdadır. Bu anlamda, çok daha uzun vadeli, gelecek nesillerin yararlanması amacıyla verilmiş olan bu değer pek çok bilinçli insan, kurum veya kuruluş sayısı giderek artar.

NSF58 Sertifikalı Luxplus Su Arıtma Cihazı

Öncelikle insan sağlığı dâhil olmak üzere canlıların devamını sürdürebilmesi için esas ihtiyaçları içilebilir, temiz sulara sahip olma ihtiyacıdır. Arıtmalardan içilen suların temiz ve canlara zarar vermemesi için NSF onaylı sertifikalara sahip olunması gerekir. Temiz ve güvenilir bir biçimde içme suyundan yararlanmak isteyen insanlar için NSF onaylı sertifika büyük bir öneme sahiptir.

Su Arıtma Cihazlarında NSF Sertifikası Neden Önemlidir?

Direkt olarak kirli su, bir başka deyişle insan sağlığına uygun olmayan arıtılmamış su kullanımı, dizanteri, kolera ve tifo hastalığı riskinin yüksek olduğunu gösterir. Bu hastalıkları önlemek ve temel ihtiyaçların sağlıklı bir biçimde karşılanmasını sağlamak için öncelikle NSF sertifikalı su arıtma ekipmanlarının tercih edilmesi gerekir. NSF sertifikası bu anlamda tüketiciler için oldukça önem taşıyan bir sertifikadır. NSF sertifikasına sahip olmak, işlenmiş filtrelenmiş suyun ulusal sağlık standartlarını karşıladığına ve su kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığına dair resmi olarak belgelenmiş bir kanıtıdır.

Başta insanlar olmak üzere canlıların ihtiyaç duydukları bir gereksinim olan suyun tüketimi, sağlık açısından herhangi bir tehdit teşkil etmediğinin önemli bir göstergesidir. Çeşitli işlemlerden geçerek yumuşatılan su, insan ve canlı sağlığı açısından ve endüstri alanında hiçbir sorun barındırmadığının güveninin verilmesine olanak sağlar. Arıtılmış olan suyun tat, klor miktarı, koku gibi önemli özelliklerinin standartlar açısından uygun olması gerekir. Yapılan işlemler sonucunda bütün testlerden başarılı bir biçimde geçildikten sonra insan sağlığına zarar vermeyeceği kanıtlanmış olur. Bu durumda da NSF sertifikası verilir.

S

NSF Nedir? NSF Belgeleri Nelerdir? NSF-58

NSF bugüne dek seksenden daha fazla halk sağlığı ve güvenliği olan Amerikan Ulusal Standardı (ANSI) geliştirmiştir. NSF, hizmetleri yeni global pazarlara ilerlettiği için isimleri 1990 senesinde NSF International olarak düzenlendi. NSF International, halk sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir düzeyde olduğunu doğrulamak amacıyla ürünleri test eden ve sertifikalandırılmasını sağlayan onaylı, bağımsız bir üçüncü taraf sertifikalandırma organı olarak yerini almıştır. Bu standartları karşılayan ürünler NSF işaretini bünyelerinde barındırır.

Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan NSF International, halk sağlığı ve güvenliği açısından standart geliştirme, ürün sertifikası, eğitim ve oluşabilecek risklerin yönetimi konusunda bir dünya lideri haline gelmiş durumdadır. NSF, sağlık ve çevre bilimlerindeki bilimsel ve teknik uzmanlığıyla bilinir. Profesyonel bir biçimde oluşturulan kadrosu içerisinde kimyagerler, mühendisler, toksikologlar, kamu ve özel kuruluşlar içerisinde önemli derecede deneyime sahip olan çevre sağlığı profesyonelleri yer alır.

Su filtreleri NSF belgeleri NSF / ANSI 42, 44, 53, 55, 58, 62, 177, NSF P231, P473, P477, NSF / JWPA P72, CSA B483.1 şeklinde sıralanabilir. NSF 42, klor, tat, koku gibi estetik olarak bulunan safsızlıkları azaltmak amacıyla onaylanır. NFS 53, sağlığa olumsuz etki veren kirletici maddenin azaltıldığını onaylar. NSF 44, yumuşatıcı, kalsiyum, magnezyum iyonlarının sebep olduğu sertliğin azaltılmasını sağlayıp sodyum veya potasyum ile değişimini gerçekleştirir. NSF/JWPA P72, iyot radyoizotop kullanım alanı tedavi alternatifleri içme suyu içerisinde her bakımdan iyotun azaltılması amacıyla değerlendirilir. NSF 177, duş filtreleri ile serbest kloru azalttığı onaylanmıştır. NSF P477, Bu kullanım noktası filtreleri, EPA tarafından ölçülendirilen sağlık danışmanlığı altında mikrosistin azaltır.

Evsel su arıtma filtreleri, arıtıcılar ve ters ozmoz sistemleri için federal düzenlemeler bulunmaz. Bu ürünlerin içme suyunun arıtılmasının sağlanması için performansı belirleyen minimum düzeydeki gereklilikleri belirleyen gönüllü ulusal standartlar vardır. Ayrıca NSF International protokolleri geliştirilmiştir.

Suyun yarı geçirgen bir zardan geçirilmesini sağlamak amacıyla ters basınç kullanılan bir işlem olan ters ozmos sistemi, zarın iki tarafında da bir ya da daha fazla ek filtre içerir. Bu sistemler HealthCanada ve EPA aracılığıyla düzenlenen kirleticilerin azalmasını sağlar. Genel ya da özel içme suyu içerisinde yer alabilecek florid, altı değerli ve üç değerlikli krom, toplam çözünmüş katılar ve nitratlar gibi genel anlamda RO kullanılarak işlenmesi sağlanan kirletici madde indirgeme taleplerini içeren bir standarttır.

Su Arıtma Cihazlarında NSF Onayının Önemi Nedir?

NSF onayı, kullanıcı ve gıda denetleyicilerine, kullanılmakta olan temizlik kimyasalının gıda güvenliğine bir tehdit oluşturmadığının garanti edilmesini sağlar. Sertifikanın amacı temiz, nitelikli ve en önemlisi daha sağlıklı suyu temin etme sürecine önemli seviyede bir katkı sunar. Bu anlamda NSF Belgesi, toplum sağlığı bakımından da önemli bir referans olarak kabul edilir. Su arıtma cihazı satışı veya üretimi yapan, tank, musluk, filtre gibi ekipmanların satışını yapmakta olan firmalar, NSF belgesi alma zorunluluğuna sahiptir. Bu durum tüketicilerin açısından da bilinçli olmalarını sağlar.

Üreticilerin ilgili sertifikalara sahip olup olmadığı geniş kitlelerce kontrol edilir. NSF tarafından tescillenmiş firmaların üretmiş olduğu su arıtma cihazlarında yer alan bütün parçalar veya kullanılan bir ham maddeler, insan sağlığı için güvenilirdir. NSF onayı, çeşitli kimyasalların temizlendiği, daha sağlıklı suyun temin edildiği, kötü kokunun veya tadın arındırıldığı manasını taşır. Su gibi temel ve herkesi ilgilendiren bir ihtiyaç olduğu için denetimler oldukça dikkatli bir biçimde yürütülür.

Teknolojinin yardımıyla geliştirilen yeni nesil filtre sistemleriyle donatılan Royal Green Su Arıtma Cihazları, kendini ispatlamış akademik kurumlardan sertifikalarını seçiyor.

NSF Ulusal Sağlık Kuruluşu Sertifikalı

NSF sertifikası, gıda ve insan sağlığı ile ilgili ürünlerde halk sağlığı ve güvenlik standartlarının karşılandığını test ve tespit eden NSF INTERNATIONAL isimli kuruluş tarafından verilmektedir. Dünya çapında 150’den fazla ülkede verdiği sertifikalar devlet ve kamu kurumlarında geçerlidir. NSF Su Bölümü tarafından gerçekleştirilen testler, su arıtma cihazları, su arıtma filtreleri, su yumuşatma cihazları, havuz sistemleri ve suyla teması olan diğer ürünleri kapsamaktadır. Bu testleri başarıyla tamamlayan ürünler, güvenli kullanıma ve üstün kaliteye sahiptir.

FDA Amerikan Gıda Kuruluşu Sertifikalı

FDA Türkçe açılımı ‘Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’ olup, Amerikan Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir denetleme kurumudur. Dünya çapında bilinirliğe sahip olmakla beraber, ürünler üzerinde gerçekleştirdiği testlerin zorluğuyla da ismini çok yerde duyurmuştur. Genellikle onay verdiği ürünler diğer dünya devletlerinde de ek bir teste tabii tutulmadan onay verilmektedir.

Water Quality Su Kalite Sertifikalı

Bu sertifika, suyun kimyasal, fiziksel biyolojik ve radyolojik özelliklerinin test edilmesinin ardından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir. Sıklıkla arıtılmış suların uygunluğunu değerlendiren koşulların referans alınmasıyla gerçekleştirilen testler sonucunda suyun güvenli, doğru pH seviyesinde ve mineral yoksunluğu olmaması sonucunda suya bu sertifika verilmektedir.

Leave a comment

You must login to add a new comment.